Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/sirdary1/domains/sirdaryokimyo.uz/public_html/wp-content/plugins/wp-useronline/scb/Options.php on line 62
2015 йил якуни бўйича муҳим маълумотлар
Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/sirdary1/domains/sirdaryokimyo.uz/public_html/wp-content/plugins/wp-useronline/scb/Options.php on line 62

2015 йил якуни бўйича муҳим маълумотлар

  

Сирдарё  вилоят  «Кишлокхужаликкимё»  худудий  акциядорлик  жамиятининг

мухим  фактлари  тугрисида  маълумот

                                                                                  

                                         Маълумот  тартиб  раками-09

           

            Мухим факт  номи:  Жамият  акциядорларининг  навбатдаги  умумий  йигилиши  карори

 

Йигилиш  тури:        Навбатдаги

Йигилиш  шакли:    Очик

 

Утказилган  вакти  ва  жойи:  2016  йил  18 июнь,соат 11.00, Сирдарё  вилоят,  Гулистон  шахри, Бирлашган  кучаси – 66  уй, жамият  мажлислар  зали

 

Йигилиш  кворуми— 832783  нафар  овоз  берувчи  акциялар — 71,4 %

 

Баённома  тузилган  вакти:  2016  йил  24 июнь

 

 

Йигилиш  кун  тартибига  киритилган  масалалар  буйича  овоз бериш  натижалари:

 

1.Жамиятнинг  2015 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари буйича жамият  бошкаруви  раиси  хисоботи  тасдиклансин .

 

            Овоз  бериш  натижаси:  тарафдорлар —  832783та  овоз, 100%,  каршилар — йук, бетарафлар — йук.

 

2.Кузатув кенгашининг 2015 йил  давомида олиб борган иш  фаолияти  тугрисидаги   хисоботи  тасдиклансин.

 

            Овоз  бериш  натижаси:  тарафдорлар —  832783та  овоз, 100%,  каршилар — йук, бетарафлар — йук.

 

  1. Жамиятнинг 2015 йил  молиявий  хужалик  фаолиятини  текшириш  натижалари  буйича  ташки  аудиторлик  ташкилоти  хулосаси  тасдиклансин.

 

            Овоз  бериш  натижаси:  тарафдорлар —  832783та  овоз, 100%,  каршилар — йук, бетарафлар — йук.

 

4.Жамиятнинг  2015  йил  молиявий  хужалик  фаолиятини   текшириш  натижалари  буйича  Тафтиш  комиссияси   хисоботи   тасдиклансин.

 

            Овоз  бериш  натижаси:  тарафдорлар —  832783та  овоз, 100%,  каршилар — йук, бетарафлар — йук.

 

5.Жамиятининг   2015  йил  учун  бухгалтерия  баланси хамда  2015 йил  давомидаги  фойда  ва   зарарлари  тугрисидаги   хисоботи   тасдиклансин.

 

            Овоз  бериш  натижаси:  тарафдорлар —  832783та  овоз, 100%,  каршилар — йук, бетарафлар — йук.

 

6.Жамиятнинг  2015  йил  молиявий хужалик  фаолияти якунлари  буйича  олган  380392,0 минг  сум  соф  фойдасининг:

— 22,8% яъни  86729,4 минг сўми   ишлаб  чикаришни  ривожлантиришга;

-1,0 % яъни 3803,9 минг сўми “Мехнатни  мухофаза  килиш  жамгармаси»га;

-7,0 % яъни  26627.4 минг сўми Кузатув  кенгаши  аъзоларини  рағбатлантиришга;

-0,2 % яъни 760,8 минг сўми Тафтиш  комиссияси аъзоларини  рағбатлантиришга;

-2,% яъни 7607,8 минг сўми  «Модернизация  ва  янги  технология  фонди» га;

-67,0 % яъни  254862,7 минг сўми  акциядорларга  дивиденд  тўловига  йўналтирилсин.

           

            Овоз  бериш  натижаси:  тарафдорлар —  832783та  овоз, 100%,  каршилар — йук, бетарафлар — йук.

 

7.Жамиятининг 2016 йил учун  «Бизнес-режа» лойихаси (соф фойда 388,4 млн.сум) харажатлар  сметаси  тасдиклансин.

           

            Овоз  бериш  натижаси:  тарафдорлар —  832783та  овоз, 100%,  каршилар — йук, бетарафлар — йук.

 

8.Жамиятининг  2016  йил  якуни фаолияти текширувини амалга оширувчи куйидаги : Тошкент  шахaр  «NAZORAT-AUDIT»  аудиторлик  ташкилоти (хизмат  хаки  8000 ,0 минг сўм), Тошкент  шахaр «MAGNIT-FINANS»  аудиторлик  ташкилоти  (хизмат  хаки  9 500,0 минг сўм), Тошкент  шахaр «TRANS-AUDIT- А»  аудиторлик  ташкилоти  (хизмат  хаки  6 000,0 минг сўм), Тошкент  шахaр «ASL- MOLIYA TAXLIL»  аудиторлик  ташкилоти  (хизмат  хаки  7 000,0 минг сўм)  ташки аудиторлик ташкилотларини сайлаш  учун  сайлов  бюллетенига  киритилсин.

Овоз  бериш  натижаси :

-«NAZORAT — AUDIT»  аудиторлик  ташкилоти  тарафдорлар-  36150та овоз, 4.3% каршилар-   796633та  овоз, 95.7%,  бетарафлар-йук.

-«MAGNIT-FINANS» аудиторлик  ташкилоти  тарафдорлар- 754499та овоз, 90.6%,  каршилар-   78284та  овоз, 9.4%,  бетарафлар-йук.

-«TRANS-AUDIT- А»  аудиторлик  ташкилоти  тарафдорлар- 44279та овоз, 5.3%,  каршилар-  788504та  овоз, 94.7%,  бетарафлар-йук.

-«ASL- MOLIYA TAXLIL»  аудиторлик  ташкилоти  тарафдорлар- 1767та овоз, 0.2%, каршилар-   831016та овоз, 99.8%,  бетарафлар- йук;

 

            9.Жамиятнинг  2016  йил  учун  Кузатув  кенгаши  аъзолигига 7 кишидан иборат куйидаги   11та номзодлардан: Бекбергенов Хужамберген Шимбергенович, Холбердиева Муяссар Рашидовна, Эрназаров Бурхон Умарович , Хамдамов Нурмухаммад Ахмаджон угли,  Жураев  Аброр Анвароивч  , Абдурахманов Жахонгир Фахриддинович, Акилханов  Олимжон Бакирханович , Рустамов Фахриддин Унарович, Мирсаатов Баходир  Алишерович, Сахибов Б.Г, Эржигитов Тулкин Алимовичларни    сайлаш  учун  сайлов  бюллетенига  киритилсин

Овоз  бериш  натижаси:

Бекбергенов Хужамберген Ш-тарафдорлар — 832783та овоз,100%, каршилар-йук, бетарафлар — йук

Холбердиева Муяссар Р-тарафдорлар -636192та овоз,76.4%, каршилар — 196591та овоз, 23.6%, бетарафлар — йук

Эрназаров  Бурхон У- тарафдорлар  — 92691та овоз,11.1%, каршилар — 740092та овоз, 88.9%, бетарафлар – йук

Хамдамов Нурмухаммад А   — тарафдорлар  — 782002та овоз, 93.9%, каршилар — 50781та овоз, 6.1%, бетарафлар — йук

Жураев Аброр  А— тарафдорлар – 803034та овоз, 96.4% каршилар -29749та овоз, 3.6%, бетарафлар — йук

Абдурахманов Жахонгир Ф — тарафдорлар —  231568та овоз, 27.8% каршилар — 601215та овоз, 72.2%, бетарафлар – йук

Акилханов Олимжон Б— тарафдорлар-  827117та овоз, 99.3%, каршилар — 5666та овоз, 0.7%, бетарафлар  йук

Рустамов  Фахриддин У- тарафдорлар-  816671та овоз, 98.1% ,каршилар  — 16112та овоз, 1.9%, бетарафлар  йук

Мирсаатов Баходир А-  тарафдорлар —   774113та овоз, 93.0%, каршилар — 58670та овоз, 7.0%, бетарафлар — йук

Сохибов Б.Г  — тарафдорлар — 17198та овоз, 2.1% каршилар — 815585та овоз, 97.9%, бетарафлар — йук

Эржигитов Тулкин А-  тарафдорлар — 16112та овоз, 1.9%, каршилар — 816671та овоз, 98.1%, бетарафлар — йук

 

10.Кузатув  кенгашининг  2016  йил  учун  харажатлар  сметаси  тасдиклансин

 

            Овоз  бериш  натижаси:  тарафдорлар —  832783 та  овоз, 100%,  каршилар — йук, бетарафлар — йук.

 

  1. Жамиятнинг 2016 йил учун Тафтиш комиссияси  аъзолигига    3 кишидан  иборат  куйидаги Абдукадиров Абдулахаджон Абдусалимович, Сагдиев  Хабибулла  Хикматуллаевич, Самандаров Сарвар Тожикулович номзодларини сайлаш учун сайлов бюллетенига киритилсин. .

Овоз  бериш  натижаси:

Абдукадиров  Абдулахаджон  — тарафдорлар — 832783та  овоз, 100%,  каршилар — йук, бетарафлар — йук

Сагдиев   Хабибулла   — тарафдорлар —  827768та овоз, 99.4%,  каршилар – 5015та овоз, 0.6%, бетарафлар — йук

Самандаров Сарвар   — тарафдорлар —  827768та овоз, 99.4%, каршилар – 5015та овоз, 0.6%йук, бетарафлар — йук

 

12.Жамият бошкаруви раиси Гофуров Шавкат Алибекович билан мехнат шартномаси  муддати  бир  йилга  узайтирилсин.

 

Овоз  бериш  натижаси:  тарафдорлар —   827768та  овоз, 99.4%,  каршилар – 5015та овоз, 0.6%, бетарафлар — йук.

 

13.Жамият  бошкаруви   аъзолигига  4 кишидан иборат куйидаги Хужамбердиев Набижон Каххарович, Рустамов Уктам Утбосарович, Аманликов Сунатулла Рахматуллаевич, Расулов Элёр Абдукадирович номзодларини сайлаш учун  сайлов  бюллетенига  киритилсин.

 

Овоз  бериш  натижаси:

Хужамбердиев Набижон  -тарафдорлар-  832783та овоз,100%, каршилар — йук, бетарафлар — йук

Рустамов Уктам тарафдорлар  — 832783та овоз, 100%, каршилар — йук, бетарафлар — йук

Аманликов Сунатулла  -тарафдорлар — 832783та овоз,100%, каршилар- йук, бетарафлар — йук

Расулов Элёр А-тарафдорлар — 832783та овоз,100%, каршилар- йук, бетарафлар — йук

 

  1. Корпоратив бошқарувнинг халқаро  тамойилларига  асосланган  бошқарув  кодекси  жорий  этилсин  ва  жамиятнинг  янги  тахрирдаги  корпоратив  кодекси  тасдиқлансин.

           

            Овоз  бериш  натижаси:  тарафдорлар — 832783 та  овоз, 100%,  каршилар — йук, бетарафлар — йук.

 

  1. Жамиятнинг куйидаги ички  ҳужжатлари  тасдиқлансин:

-“Акциядорларнинг  умумий  йиғилиши  тўғрисида”ги  низом  (янги таҳрирда);

-“Кузатув  кенгаши  тўғрисида”ги  низом  (янги  таҳрирда);

-“Тафтиш  комиссияси  (тафтишчи)  тўғрисида”ги  низом  (янги таҳрирда);

-“Ижроия  органи  тўғрисида”ги  низом  ( янги  таҳрирда);

-“Миноритар  акциядорлар  қумитаси  тўғрисида”ги  низом  (янги  таҳрирда);

-“Ички  аудит  хизмати  тўғрисида”ги   (ўзгартиш  киритилган);

-“Ахборот  сиёсати  тўғрисида” ги  (янги  таҳрирда);

-“Ички  назорат  тўғрисида”ги   (янги  таҳрирда);

-“Дивиденд  сиёсати  тўғрисида”ги  (янги  таҳрирда);

-“Манфаатларни қарама-қаршилиги  вақтида  харакат  қилиш  тўғрисида”  (янги таҳрирда) ;

-Жамият  Кузатув  кенгаши, Тафтиш  комиссияси аъзолари, корпоратив маслаҳатчи, жамият  бошқарув  аъзоларини  рағбатлантириш” ;

 

            Овоз  бериш  натижаси:  тарафдорлар — 832783та  овоз, 100%,  каршилар — йук, бетарафлар — йук.

16.Ўзбекистон Республикаси Президентининг амалдаги қонунларига киритилган ўзгартиш ва қушимчалар  жамият   устави  ва  ички  низомларига  мувофиқлаштирилсин  ва  янги  тахрирдаги  устави  тасдиқлансин. 

 

Овоз  бериш  натижаси:  тарафдорлар — 832783та  овоз, 100%,  каршилар — йук, бетарафлар — йук.

 

 

           

Жамият бошкаруви раиси:                                                           Ш.А.Гофуров

 

 

  

 

Сирдарё вилоят «Кишлокхужаликкимё» худудий акциядорлик жамиятининг

 мухим фактлари тугрисида маълумот

                                                                                                                                                         

                                                          

                        Ташкилотнинг  тулик  номи:  Сирдарё  вилоят  «Кишлокхужаликкимё»  худудий  акциядорлик  жамияти

 

    Манзил:  Узбекистон  Республикаси, Сирдарё  вилояти, Гулистон  шахри, Бирлашган  кучаси  66  уй.

 

           

                                                    Маълумотнинг  тартиб раками-05

 

 

Мухим факт номи: Эмитентнинг  кимматли  когозлари  буйича  даромадларнинг  хисобланиши  ва  туланиши  тугрисида.                    

 

Кимматли  когозлар  тури – Акция

 

Кимматли  когозлар  категориялари – Эгаси  ёзилган  оддий  акциялар

 

Дивиденд  тулаш  тугрисида  карор  кабул  килинган  сана: 2016  йил  18  июнь

 

                        Эмитентнинг  тулик  номи:  Сирдарё  вилоят  «Кишлокхужаликкимё»  худудий  акциядорлик  жамияти

 

Дивидендларни тулаш муддати: карор кабул килинган санадан  60 кундан кечиктирилмасдан

 

Дивидендларни  тулаш  тугрисида  карор  кабул  килган  орган:  Сирдарё  вилоят

«Кишлокхужаликкимё»  худудий  акциядорлик  жамияти  акциядорларининг Умумий  йигилиши

 

Дивидендларнинг  микдори: 218 сум  50  тийин

 

Акцияларнинг умумий сони: 1166431  дона эгаси ёзилган оддий акция (номинал киймати 1000 сум).

 

Дивидендларни тулаш шакли: Юридик  шахсларга  пул утказиш ва жисмоний шахсларга  накд  пул  куринишида  ёки  пластик  карточкага  утказиб  бериш  йули  билан.

           

    

Жамият бошкаруви раиси:                                                        Ш.А.Гофуров

 

 

  

 

Сирдарё вилоят «Кишлокхужаликкимё» худудий акциядорлик жамиятининг

 мухим фактлари тугрисида маълумот

 

                                  Маълумотнинг  тартиб раками-10

 

Мухим факт номи: Мансабдор  шахслар  таркибидаги  узгаришлар.

 

Узгаришлар  утказилган  эмитентнинг  бошкарув  органи:  Кузатув  кенгаши, Тафтиш комиссияси,

бошкарув органи

 

Кенгаш  аъзолари  куйидаги  таркибда  сайланди:

 

Кузатув кенгашига сайланди: Бекбергенов Хужамберген Шимбергенович, Акилханов Олимжон Бакирханович, Рустамов Фахриддин Унарович, Холбердиева Муяссар Рашидовна,Хамдамов Нурмухаммад Ахмаджон угли, Жураев Аброр Анварович, Мирсаатов Баходир Алишерович

 

Ваколатлари тухтатилди:  Кузатув  кенгаши  аъзоси- Холмуродов Шахриддин Эркинович, Абдураззаков Алишер Алимжанович, Эрназаров Бурхон Умарович

 

Тафтиш комиссиясига сайланди: Абдукадиров Абдулахаджон Абдусалимович, Сагдиев Хабибулла Хикматуллаевич, Самандаров Сарвар Тожикулович

 

Ваколатлари тухтатилди:  Тафтиш комиссияси  аъзоси- Шукурова Хурматой Валиевна

 

Ижроия органига сайланди: Гофуров Шавкат Алибекович жамият бошкаруви раиси, бошкарув  аъзолари Хужамбердиев  Набижон  Каххарович, Рустамов Уктам Утбосарович, Аманликов Сунатулла Рахматуллаевич, Расулов Элёр Абдукадирович.

 

Сирдарё вилоят «Кишлокхужаликкимё» худудий акциядорлик жамиятининг                                                            аффилланган  шахслари  тугрисида  маълумот

 

Фамилияси,исми,шарифи

Акция сони УФга нисбатан фоизи Аффилланганлик сабаби Аффилланганлик санаси
Бекбергенов  Хужамберген Шимбергенович. 600399 51,47 Кузатув кенгаши раиси 30.06.2007 й.
Холбердиева Муяссар

Рашидовна

0 0 Кузатув кенгаши аъзоси 18.06.2016 й
Хамдамов Нурмухаммад

Ахмаджон угли

0 0 Кузатув кенгаши аъзоси 18.06.2016 й
Жураев Аброр

Анварович

0 0 Кузатув кенгаши аъзоси 16.06.2015 й.
Рустамов  Фахриддин

Унарович

14285 1,22 Кузатув кенгаши аъзоси 30.06.2011 й.
Акилханов Олимжон

Бакирханович

11049 0,95 Кузатув кенгаши аъзоси 30.06.2009 й.
Мирсаатов Баходир

Алишерович

15000 1,28 Кузатув кенгаши аъзоси 18.06.2016 й
Абдукадиров Абдулахаджон Абдусалимович 0 0 Тафтиш комиссияси раиси 16.06.2015 й
Сагдиев Хабибулла

Хикматуллаевич

0 0 Тафтиш комиссияси аъзоси 16.06.2015 й
Самандаров Сарвар

Тожикулович

0 0 Тафтиш комиссияси аъзоси 18.06.2016 й
Гофуров Шавкат

Алибекович.

1966 0,17 Жамият Бошкаруви раиси 22.06..2013 й.
Хожамбердиев Набижон

Каххарович

260 0,02 Бошкарув аъзоси 30.06.2007 й.
Рустамов Уктам

Утбосарович

961 0,08 Бошкарув аъзоси 22.06.2013 й.
Аманликов Сунатулла

Рахматуллаевич

0 0 Бошкарув аъзоси 16.06.2015 й.
Расулов Элёр

Абдукадирович.

0 0 Бошкарув аъзоси 16.06.2015 й

           

    Жамият бошкаруви раиси:                                                                       Ш.А.Гофуров

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.