Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/sirdary1/domains/sirdaryokimyo.uz/public_html/wp-content/plugins/wp-useronline/scb/Options.php on line 62
2017 йил бизнес режаси
Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/sirdary1/domains/sirdaryokimyo.uz/public_html/wp-content/plugins/wp-useronline/scb/Options.php on line 62

2017 йил бизнес режаси

  №           Номланиши   2016 йил амалда  ЖАМИ  2016 йил амалдагига нис. 2017 йил кутилаётган %
  2017 йиллик  жумладан чораклар бўйича
1 2 3 4
 1.  Махсулот (иш, хизмат) сотишдан тушум       126 560,8       129 203,9        46 963,9        36 312,5        33 850,4   12 077,2             102,1  
   шу жумладан:              
 1.1.   — минерал ўғит сотишдан       115 402,7     118 130,3         46 267         34 958         25 055   11 850           102,4   
 1.2.   — кимёвий воситалар сотишдан                    —          
 1.3.   — дефолиант           6 876,0         6 642,7            6 642,7               96,6  
 1.4.   — биолаборатория хизмати                    —          
 1.5.   — агрокимёвий хизмат           3 886,5         4 038,3           678,3        1 041,0        2 102,0           217,1           103,9  
 1.6.   — транспорт хизмати                    —          
 1.7.   — бошқа хизмат турлари              395,7              392,6               18,3             313,3               50,9               10,1               99,2  
   ш.ж. қишлоқ хўжалиги махсулотлари етиштиришдан:              
 а)  паррандачилик                    —          
 б)  боғдорчилик                10,0                6,0                —               1,5               2,3               2,2             60,0  
   асаларичилик                12,9              15,0                —               7,5               7,5                —           116,4  
 в)  бошқалар              372,8            371,6             18,3           304,3             41,1               7,9             99,7  
 2  Етказиб берилган махсулот (иш, хизмат) таннархи       105 085,3       107 065,9        38 654,2        29 917,8        28 540,7      9 953,2             101,9  
 2.1.   -махсулотнинг устамасиз қиймати (минерал ўғитнинг ишлаб чиқариш таннархи)         95 415,4       97 586,0         38 199         28 878         20 702     9 807           102,3  
 2.2.   — кимёвий воситаларнинг устамасиз қиймати                    —          
 2.3.   — дефолиантларнинг устамасиз қиймати           6 223,3         5 995,2            5 995,2               96,3  
 2.4.   — биолаборатория хизмати                    —          
 2.5.   — агрокимёвий хизмат           3 101,0         3 125,9           443,6           741,8        1 801,9           138,5           100,8  
 2.6.   — транспорт хизмати                    —          
 2.7.   — бошқа хизмат турлари              345,6              358,9               11,6             298,0               41,9                 7,4             103,8  
   ш.ж. қишлоқ хўжалиги махсулотлари етиштиришдан:                    —          
 а)  паррандачилик                    —          
 б)  боғдорчилик                  9,8                4,2                —               1,5               1,7              1,1             43,0  
 В)  асаларичилик                12,6              13,5                —               6,8               6,7                —           106,8  
 г)  бошқалар              323,2            341,2             11,6           289,7             33,5           6,4           105,6  
 3.  ДАРОМАД  — жами:         22 063,4         22 745,6          8 315,5          6 396,2          5 766,0     2 267,8             103,1  
   шу жумладан:              
 3.1  Махсулот сотишдан ва бошқа хизмат турали бўйича ялпи тушум- жами: (сат.030 ф.2)         21 475,6       22 138,0        8 309,7        6 394,7        5 309,7        2 123,9           103,1  
   шу жумладан:              
 3.1.1   — минерал ўғит сотишдан (устама қиймати)         19 987,3       20 544,3        8 068,3        6 080,2        4 353,2        2 042,6           102,8  
 3.1.2.   — кимёвий восита сотишдан (устама қиймати)                    —                  —                —                —                —                —  
3.1.3.   — дефолиант (устама қиймати)              652,7            647,5                —                —           647,5                —             99,2  
3.1.4.   — биолаборатория хизмати (ялпи тушум)                    —                  —                —                —                —                —  
3.1.5.   — агрокимёвий хизматдан (ялпи тушум)              785,5            912,5           234,7           299,2           300,0          78,6           116,2  
3.1.6.   — транспорт хизматидан (ялпи тушум)                    —                  —                —                —                —                —  
3.1.7.   — бошқа хизмат турларидан (ялпи тушум)                50,1                33,8                 6,7               15,3                 9,0         2,7               67,4  
   ш.ж. қишлоқ хўжалиги махсулотлари етиштиришдан:              
 а)  паррандачилик                    —                  —                —                —                —                —  
 б)  боғдорчилик                  0,2                1,8                —                —               0,6              1,2           786,0  
в)  асаларичилик                  0,3                1,5                —               0,7               0,8                —           600,0  
 г)  бошқалар                49,6              30,5               6,7             14,6               7,6              1,6             61,4  
 3.2   — асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари (сат.090 ф.2)                    —          
 3.3   -молиявий даромадлар (сат.110 ф.2)              587,8            607,6               5,8               1,5           456,3          143,9           103,4  
 4.    устама % ( фарқи.+,-)                20,9                21,1               21,1               21,1               21,0              20,8             100,5  
 4.1.   — минерал ўғит устамаси                20,9                21,1               21,1               21,1               21,0              20,8             100,5  
 4.2.   — кимёвий восита устамаси              
 5.  ХАРАЖАТЛАР — жами         15 889,0         16 022,1          5 913,8          4 463,0          4 027,7    1 617,6             100,8  
 5.1  жумладан дар харажатлари — жами:         14 743,5       14 830,4        5 480,7        4 128,1        3 715,5 1 506,3           100,6  
   шундан:              
 5.1.1   — махсулот сотиш харажатлари         10 984,4       10 776,4        4 007,1        2 988,7        2 653,3 1 127,3             98,1  
 5.1.2   — маъмурий харажатлар           2 867,2         3 132,9        1 138,8           880,5           820,8   292,8           109,3  
 5.1.3   — бошқа операцион харажатлар              891,9            921,1           334,8           258,9           241,3    86,1           103,3  
 5.2.  молиявий харажатлар (сат. 170 ф.2)           1 145,4         1 191,7           433,2           334,9           312,2 111,4           104,0  
       6    Солиқ тўлангунга қадар фойда           6 174,4           6 723,5          2 401,7          1 933,2          1 738,3     650,2             108,9  
 7  фойда солиғи ва мажбурий ажратмалар                10,0              10,0               3,7               2,8               2,6    0,9           100,4  
       8    Ягона солиқ тўлови           5 770,1         6 309,1        2 293,3        1 773,2        1 652,9  589,7           109,3  
 9  СОФ ФОЙДА              394,3              404,3             104,8             157,3               82,8    59,5             102,6  
     10    Ходимлар  (фарқи +,-)              663,0              686,0                     103,5  
 10.1  жумладан бошқарув ходимлари (УП)                68,0                68,0                     100,0  
     11    Иш хақи фонди (ФОТ)           6 510,0           7 510,0                     115,4  
 12  ўртача ойлик иш ҳақи              818,2            912,3                   111,5  
     13    Рентабеллик %: соф фойданинг              
 13.1   — харажатга нисбати                  2,0                2,1               1,6               2,9               1,4       3,4           101,7  
 13.2   — тушумга нисбати                  0,3                0,3               0,2               0,4               0,2       0,5           100,5  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.