Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/sirdary1/domains/sirdaryokimyo.uz/public_html/wp-content/plugins/wp-useronline/scb/Options.php on line 62
Эълон
Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/sirdary1/domains/sirdaryokimyo.uz/public_html/wp-content/plugins/wp-useronline/scb/Options.php on line 62

Эълон

 Сирдарё  вилоят «Кишлокхужаликкимё»

худудий  акциядорлик  жамияти  акциядорлари  диккатига !

 

Сирдарё вилоят «Кишлокхужаликкимё» худудий  акциядорлик  жамиятининг  2015 йил молиявий хужалик фаолияти якунлари буйича акциядорлар умумий йигилиши 2016 йил 18 июнь куни соат 11.00 да, Гулистон  шахри,  Бирлашган  кучаси  66-уй, жамият  мажлислар залида  утказилади. Аакциядорларни руйхатга  олиш  соат 10.00 дан  бошланади.

 Умумий йигилиш кун тартиби:

1.Жамиятнинг  2015 йил  молиявий  хўжалик  фаолияти  якунлари буйича жамият  Бошкаруви  раиси  хисоботини  тасдиклаш .

2.2015 йил якуни буйича Кузатув  кенгашининг   хисоботини   тасдиклаш.

3.2015  йил якуни  буйича  ташки   аудиторлик ташкилоти   хулосасини   тасдиклаш.

4.2015 йил якуни  буйича Тафтиш  комиссияси  хисоботини  тасдиклаш.

5.Жамиятнинг  2015  йил  учун бухгалтерия баланси хамда 2015 йил давомидаги фойда ва зарарлари тўғрисидаги  хисоботини  тасдиклаш.

6.Жамиятнинг 2015 йил  якуни  буйича  олган  соф  фойдасини  таксимлаш, акциядорларга туланадиган  дивиденд  микдорини  тасдиклаш.

7.Жамиятнинг   2016  йилга мулжалланган  Бизнес-режа,  харажатлар  сметасини  тасдиклаш.

8.2016 йил  учун ташки  аудиторлик  ташкилотини   танлаш  ва  унга  туланадиган  хизмат  хаки  микдорини  белгилаш.

  1. Жамият Кузатув кенгаши  аъзоларини сайлаш.

10.Кузатув  кенгашининг  2015  йил  учун  харажатлар  сметасини  тасдиклаш.

11.Жамият Тафтиш  комиссияси   аъзоларини  сайлаш.

12.Жамият бошкаруви  раисини  билан мехнат шартномаси муддатини  бир йилга узайтириш.

13.Жамият  бошкаруви аъзоларини  сайлаш.

  1. Корпоратив бошқарувнинг халқаро  тамойилларига  асосланган  бошқарув  кодексини  жорий

этиш  ва  жамиятнинг  янги  тахрирдаги  корпоратив  кодексини  тасдиқлаш.

  1. Жамиятнинг ички ҳужжатларини  тасдиқлаш:

-“Акциядорларнинг  умумий  йиғилиши  тўғрисида”ги  низом  (янги таҳрирда);

-“Кузатув  кенгаши  тўғрисида”ги  низом  (янги  таҳрирда);

-“Тафтиш  комиссияси  (тафтишчи)  тўғрисида”ги  низом  (янги таҳрирда);

-“Ижроия  органи  тўғрисида”ги  низом  ( янги  таҳрирда);

-“Миноритар  акциядорлар  қумитаси  тўғрисида”ги  низом  (янги  таҳрирда);

-“Ички  аудит  хизмати  тўғрисида”ги  (ўзгартиш  киритилган);

-“Ахборот  сиёсати  тўғрисида” ги  (янги  таҳрирда);

-“Ички  назорат  тўғрисида”ги  (янги  таҳрирда);

-“Дивиденд  сиёсати  тўғрисида”ги  (янги  таҳрирда);

-“Жамият  Кузатув  кенгашига  ҳисобдор  корпоратив  маслаҳатчи”,

-“Манфаатларни қарама-қаршилиги  вақтида  харакат  қилиш  тўғрисида”ги (янги таҳрирда) ;

-Жамият  Кузатув  кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзолари, корпоратив маслаҳатчи, жамият  бошқарув  аъзоларини  рағбатлантириш”;

16.Ўзбекистон Республикаси Президентининг амалдаги қонунларига киритилган ўзгартиш ва қушимчаларни  жамият   устави  ва  ички  низомларга  мувофиқлаштириш , янги тахрирдаги уставини тасдиқлаш.

 

Жамият  акциядорларининг   умумий  йигилишини  утказилиши  хакида  хабар килиш учун  жамият  акциядорлари  реестри 2016 йил 23 май куни холатига тузилди, йигилишни утказиш  учун  2016  йил   14  июнь  куни  холатига  тузилди.

Акциядорлар  реестрини  ёпишга  карор килган  жамиятнинг  ваколатли  органи:  Кузатув  кенгашининг  2016  йил   21  майдаги  йигилиши   карори.

Умумий  йигилиш  катнашчилари  узи  билан  шахсини тасдикловчи хужжат хамда акциядорлар  номидан  катнашувчи  вакиллар  белгиланган  тартибда   ишончнома  билан   келишлари   шарт.

Умумий йигилишга тайёрланган материаллар билан танишиш учун                                           (8 367)225-29-59  телефонига кунгирок  килиш  ёки  акциядорлик  жамияти  бухгалтериясига  мурожат  этган   холда  танишишлари  мумкин.

Кушимча  маълумотларни  куйидаги  манзилдан  олиши  мумкин: Гулистон шахри, Бирлашган  кучаси  66 уй,телефон (8 367) 225-29-59

            Кузатув  кенгаши

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.